LIAA atbalsts

SIA “Riga Accounting” 31.07.2013. ir noslēdzis līgumu Nr. 9/LIAA/2013 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta “Partnerība biznesa konkurētspējai” (Projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Apmācību kursu nosaukums: “Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskajiem normatīviem dokumentiem, SIA KIF “Biznesa komplekss”, apmācību kursa īstenošanas laiks no 23.08.2013.-20.12.2013. (200 mācību stundas).