Kolektīvs

Mūsu lielākā bagātība ir draudzīgais darba kolektīvs. Esam profesionāli, akurāti, zinātkāri, ar nerimstošu vēlmi pilnveidoties.

Pozitīvā atmosfēra un darba prieks ir pamats labai darba pienākumu izpildei.

Mūsu moto: Vispirms mācies pats – pēc tam māci citus!

Valdes locekle, grāmatvede - ILZE MEIJERE

Darba pieredze – vairāku gadu grāmatveža darba pieredze celtniecības uzņēmumos, zivsaimniecības, reklāmas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos, pašnodarbināto uzskaites grāmatvedības kārtošanā. Specializējusies mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju grāmatvedības kārtošanā, sākot ar 2010. gada 1. septembra „Mikrouzņēmuma likuma” stāšanos spēkā.

 

Iegūtā izglītība – grāmatvedībā, lietvedībā, tūrisma pakalpojumu sniegšanā. Papildus izglītībā grāmatvedībā – grāmatvedības kvalifikācijas paaugstināšanas kursi Lielbritānijā, grāmatvedības kvalifikācijas paaugstināšanas kursi SIA KIF „Biznesa komplekss”, Grāmatvedības un finanšu rīkotie kursi uzņēmējdarbībā un finansēs. Regulāri tiek apmeklēti iFianses, „Bilances” un Tildes Jumis rīkotie semināri.

 

Moto – Tev ir visas iespējas jau šodien pārspēt agrāk sasniegtās virsotnes. (B. Treisijs)

Vecākais grāmatvedis - RIHARDS ČIŽEVSKIS

Darba pieredze – bilancspējīgs  grāmatvedis, pārvaldnieks namu apsaimniekošanas sabiedrībās, vērtspapīru speciālists LR FM Vērtspapīru departamentā, mākleris A/S Rīgas Birža

 

Iegūtā izglītība – 2011.gadā prof.maģ.gr. Projektu vadībā (LLU SZVF), inženieris-elektriķis (RTU ASTF, 0606 spec.), grāmatveža-ekonomista kursi (1998), īpašuma pārvaldnieka kursi (1999), AutoCAD kursi (2005)

 

Moto – Laiks ir nauda – nepārtraukti meklē paņēmienus, kā ātrāk un labāk strādāt.

Galvenais grāmatvedis, konsultants - JURIS LEBEDOKS, Dr. o.e.c.

Darba pieredze – vairāk kā 15 gadu pieredze galvenā grāmatveža amatā starptautiskā uzņēmumā; vairāku gadu pieredze finanšu direktora amatā, eksaminācijas komisijas loceklis (the University College of Economics and Culture)

 

Iegūtā izglītība – Ekonomikas zinātņu doktors (LU), finanšu vadības kursi (The Institute of Professional Financial Managers), aspirantūra un ekonomikas zinātņu kandidāta grāds ekonomikā (USSR AK, St. Petersburg Forest Technical Academy), mežkopis- inženieris (LLU).

 

Moto – Gūt var ņemot, –  gūt var dodot!  Dodot gūtais – neatņemams. (Rainis)

Personāla speciāliste, lietvede - aNNA JERMAKOVIČA

Darba pieredze – darbs UNESCO Nacionālajā komisijā „Pārskata par globālo monitoringu 2012” materiālu izglītības jomā reprezentācijai izglītības institūcijām Latvijā sagatavošana; biroja vadītāja Rīgas Juridiskajā augstskolā; ministra palīdze LR Izglītības un zinātnes ministrijā; projekta vadītāja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā; matemātikas skolotāja Rīgas Katoļu ģimnāzijā un Bauskas 2. vidusskolā.

 

Iegūtā izglītība – Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (filozofijas un ētikas skolotāja kvalifikācija); St. Pēterburgas universitāte (studijas psiholoģijā).

 

Moto – Pareiza rīcība īstajā brīdī ļauj sasniegt visu, ko vēlies. (B. Treisijs)