Cenu lapa

  • Tabulā norādītas vidējās grāmatvedības pakalpojuma cenas.
  • Katram klientam tiek izstrādāta individuāla grāmatvedības pakalpojumu izcenojumu tāme, rūpīgi izanalizējot attaisnojuma dokumentu skaitu, ekonomisko būtību un sarežģītības pakāpi.
  • Atlaides par grāmatvedības pakalpojumiem tiek aprēķinātas procentuāli no tāmē norādītās summas.
  • Jaundibinātiem uzņēmumiem (pirmā darbības gada laikā) piedāvājam īpašu atbalstu – papildus 3% atlaidi.
Grāmatojumu skaits mēnesīGrāmatvedības pakalpojuma cena, EUR
1 – 3025.00 - 40.00
31 - 6040.00 – 60.00
61 - 9060.00 – 80.00
91 - 12080.00 – 100.00
121 - 150100.00 – 120.00
151 - 180120.00 – 140.00
181 - 210140.00 – 160.00
211 - 240160.00 – 180.00
241 - 270180.00 – 200.00
271 – 300200.00 – 220.00
Virs 300Cena pēc vienošanās

Pilnu grāmatvedības pakalpojumu izcenojumu tāmi piedāvājam saņemt pirmās konsultācijas laikā mūsu ofisā.

Papildus izdevumi, kas saistīti ar grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu

PakalpojumsMaksa
Algu aprēķina un izmaksu saraksta sagatavošana ( ieskaitot ziņojumu par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem un IIN )5.00 LVL par katru darbinieku
Komandējuma un avansa norēķinu atskaites sagatavošana3.00 – 10.00 LVL atskaite
Automašīnas ceļazīmes sagatavošana8.00 LVL atskaite
Darba līgumu sagatavošana10.00 LVL līgums
Fiziskas personas gada ienākumu deklarācijaNo 40 – 60 LVL/ atkarībā no dokumentu skaita
Finanšu atskaites un operatīvās bilances sagatavošana vadībai reizi menēsi10% no pēdējās mēneša maksas
Konsultācijas grāmatvedības jautājumos (Nodokļu optimizācija, uzņēmuma attīstības iespējamie veidi, nestandarti risinājumi )15 - 25 LVL stundā
Gada pārskata sagatavošanaViena mēneša vidējā maksa