Riga Accounting

Grāmatojumu skaits mēnesī

Grāmatvedības pakalpojuma cena, EUR

1 – 30

25.00 - 40.00

31 - 60

40.00 – 60.00

61 - 90

60.00 – 80.00

91 - 120

80.00 – 100.00

121 - 150

100.00 – 120.00

151 - 180

120.00 – 140.00

181 - 210

140.00 – 160.00

211 - 240

160.00 – 180.00

241 - 270

180.00 – 200.00

271 – 300

200.00 – 220.00

Virs 300

Cena pēc vienošanās

  • Tabulā norādītas vidējās grāmatvedības pakalpojuma cenas.
  • Katram klientam tiek izstrādāta individuāla grāmatvedības pakalpojumu izcenojumu tāme, rūpīgi izanalizējot attaisnojuma dokumentu skaitu, ekonomisko būtību un sarežģītības pakāpi.
  • Atlaides par grāmatvedības pakalpojumiem tiek aprēķinātas procentuāli no tāmē norādītās summas.
  • Jaundibinātiem uzņēmumiem (pirmā darbības gada laikā) piedāvājam īpašu atbalstu – papildus 3% atlaidi.

Pilnu grāmatvedības pakalpojumu izcenojumu tāmi piedāvājam saņemt pirmās konsultācijas laikā mūsu ofisā.

Papildus izdevumi, kas saistīti ar grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu

Pakalpojums

Maksa

Algu aprēķina un izmaksu saraksta sagatavošana ( ieskaitot ziņojumu par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem un IIN )

5.00 LVL par katru darbinieku

Komandējuma un avansa norēķinu atskaites sagatavošana

3.00 – 10.00 LVL atskaite

Automašīnas ceļazīmes sagatavošana

8.00 LVL atskaite

Darba līgumu sagatavošana

10.00 LVL līgums

Fiziskas personas gada ienākumu deklarācija

No 40 – 60 LVL/ atkarībā no dokumentu skaita

Finanšu atskaites un operatīvās bilances sagatavošana vadībai reizi menēsi

10% no pēdējās mēneša maksas

Konsultācijas grāmatvedības jautājumos (Nodokļu optimizācija, uzņēmuma attīstības iespējamie veidi, nestandarti risinājumi )

15 - 25 LVL stundā

Gada pārskata sagatavošana

Viena mēneša vidējā maksa

Built with Berta.me