<meta name="google-site-verification" content="VER6Ceqb3IdBWNtvksErkVDNhWI_OVtL8irUllEcoBQ" /> Riga Accounting / cenas

Riga Accounting

  • Tabulā norādītas vidējās grāmatvedības pakalpojuma cenas.
  • Katram klientam tiek izstrādāta individuāla grāmatvedības pakalpojumu izcenojumu tāme, rūpīgi izanalizējot attaisnojuma dokumentu skaitu, ekonomisko būtību un sarežģītības pakāpi.
  • Atlaides par grāmatvedības pakalpojumiem tiek aprēķinātas procentuāli no tāmē norādītās summas.
  • Jaundibinātiem uzņēmumiem (pirmā darbības gada laikā) piedāvājam īpašu atbalstu – papildus 3% atlaidi.

Grāmatojumu skaits mēnesī

Grāmatvedības pakalpojuma cena, EUR

1 – 30

25.00 - 40.00

31 - 60

40.00 – 60.00

61 - 90

60.00 – 80.00

91 - 120

80.00 – 100.00

121 - 150

100.00 – 120.00

151 - 180

120.00 – 140.00

181 - 210

140.00 – 160.00

211 - 240

160.00 – 180.00

241 - 270

180.00 – 200.00

271 – 300

200.00 – 220.00

Virs 300

Cena pēc vienošanās

Pilnu grāmatvedības pakalpojumu izcenojumu tāmi piedāvājam saņemt pirmās konsultācijas laikā mūsu ofisā.

Papildus izdevumi, kas saistīti ar grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu

Pakalpojums

Maksa

Algu aprēķina un izmaksu saraksta sagatavošana ( ieskaitot ziņojumu par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem un IIN )

5.00 LVL par katru darbinieku

Komandējuma un avansa norēķinu atskaites sagatavošana

3.00 – 10.00 LVL atskaite

Automašīnas ceļazīmes sagatavošana

8.00 LVL atskaite

Darba līgumu sagatavošana

10.00 LVL līgums

Fiziskas personas gada ienākumu deklarācija

No 40 – 60 LVL/ atkarībā no dokumentu skaita

Finanšu atskaites un operatīvās bilances sagatavošana vadībai reizi menēsi

10% no pēdējās mēneša maksas

Konsultācijas grāmatvedības jautājumos (Nodokļu optimizācija, uzņēmuma attīstības iespējamie veidi, nestandarti risinājumi )

15 - 25 LVL stundā

Gada pārskata sagatavošana

Viena mēneša vidējā maksa

Built with Berta.me

Riga Accounting ©